Barion Pixel
loader image

Nyereményjáték szabályzat

A Pizzarello üzemeltetője, az Immola Kft. (továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) szervez a pizzarello.hu weboldal vásárlói között. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és közeli hozzátartozói.

 

 1. A részvételre való alkalmasság

A Játékban automatikusan részt vesz mindenki, aki a promóciós időszakban (2021. 09. 20. – 2021. 10.03.) a https://pizzarello.hu weboldalon keresztül legalább 3000 Ft értékben rendel házhoz.

Az érvényes részvétel feltétele az egy vásárlás alkalmával minimum brutto 3000 Ft összeg elérése a pizzarello.hu oldalon rendelhető termékek megvásárlásával bármilyen megoszlásban.

A sorsolás során a Játékosok közül véletlenszerű, gépi sorsolás útján kerülnek kisorsolásra a nyertes Játékosok (a továbbiakban „Nyertes”). A sorsolás nem nyilvános.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítson bármilyen nevezést.

 

 1. A Játék időtartama

A játék időtartama: 2021. 09. 20. – 2021. 10.03.

 

 1. Nyeremény:

Szervező 6 nyertest hirdet, akik nyertesenként 1 db egy éves Netflix előfizetést nyernek.

A Játékban e Nyereményeken kívül más nyeremény nincs.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

 1. A Nyertes értesítése

A Nyertesek nevét a Szervező a Pizzarello hivatalos Facebook oldalán (facebook.com/ pizzarellomiarello) a vezetéknév kezdőbetűjével és keresztnévvel teszi közzé a sorsolástól számított 1 napon belül.

A nyerteseket a rendeléshez használt e-mail címen értesíti. A nyerteseknek erre az e-mailre kell válaszlevélben válaszolniuk. Ha a Nyertes ezt elmulasztja a kihirdetést követő 30 napon belül, úgy nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet.

 

 1. A Nyeremény átvételével kapcsolatos információk
 • A Nyeremény át nem vétele a Nyertest kártérítésre nem jogosítja.
 • A Nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.
 • A nyereményhez tartozó esetleges felmerülő költségek (pl. helyszínre utazás) a Játékost terhelik.
 • Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Bármilyen felhasználói jogosultsággal összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és jogi következményt kizár.
 • A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

 

 1. Egyéb tudnivalók

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Játékhoz, a Játékos által részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk.

A Játékszabályzat változása a jelen Játékszabályban való közzététellel hatályosul.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés merül fel, az info@pizzarello.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

 

 1. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

A Megbízott nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, továbbá Nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremény címzettek részére történő továbbítása, valamint a címzett beazonosításhoz szükséges, esetlegesen átadott személyes adatok kapcsán felmerülő minden felelősség, illetve személyiségi jogi igényből eredő kárért Szervezőt felelősség nem terheli.

 

 1. A Játékból való kizárás

A Szervezőnek jogában áll kizárni azt a Játékost, aki:

 • kísérletet tesz a Játék tisztességtelen befolyásolására
 • a Játék során bárminemű etikátlan magatartást tanúsít

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játék tisztaságának megóvásáért a Szervező technikai eszközöket és korlátozásokat vezethet be, amiket – azok hatékonyságának biztosítása érdekében – előzetesen nem tesz nyilvánossá.

 

Budapest, 2021.09.19.

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL

1119 Budapest, Etele út 57.
1138 Budapest, Tomori köz 14.
1146 Budapest, Thököly út 63.

INGYENES KISZÁLLÍTÁS

Budapest - 3., 4., 11., 13., 14., 15. és 22. kerület

NYITVATARTÁS

H - Cs: 10:00 - 22:00
P: 10:00 - 23:00
Szo - V: 10:00 - 22:00

Kosár Van kuponod?
 • Nincsenek termékek a kosárban.